ขายเซนติฟิวกัล, ตัวแทนจำหน่ายปั๊มเซนติฟิวกัล

ขายเซนติฟิวกัล, ตัวแทนจำหน่ายปั๊มเซนติฟิวกัล, Centrifugal Pumps, จำหน่ายปั๊มโข่ง, ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง, ปั๊มแบบแรงเหวี่ยง ลีน็อกซ สแตนเลส สทีล บจก.ปั๊มแบบแรงเหวี่ยง (Centrifugal Pump)


เป็นปั๊มประเภทที่สามารถผลิตเฮดน้ำ โดยการเพิ่มความเร็วของของน้ำซึ่งได้จากการหมุนของใบพัดไปตามตัวเรือนของปั๊ม อัตราการไหลของน้ำจะแปรผันตามความดันด้านขาออก (Discharge) เช่น End suction pump, In-line pump, Double suction pump, Vertical multistage pump, Horizontal multistage pump, Submersible pumps, Self-priming pumps, Axial-flow pumps, และ Regenerative pumps

ตัวแทนจำหน่ายท่ออ่อน ตัวแทนจำหน่ายท่อสแตนเลส ตัวแทนจำหน่ายปั๊ม ฟิลเตอร์ ฝาถังสแตนเลส ไปส์แฮงเกอร์ ข้อต่อ ข้องอ สามทาง ปั๊มเซนติฟิวกัล

บริษัท ลีน็อกซ สแตนเลส สทีล จำกัด จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในรายการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมยา ครบวงจร โดยสินค้าที่จัดจำหน่าย อาทิ
  • ตัวแทนจำหน่ายท่ออ่อน

  • ตัวแทนจำหน่ายท่อสแตนเลส เกรด 304 และ 316L

  • ตัวแทนจำหน่ายปั้ม เซนติฟิวกัล (Centrifugal Pumps)

  • จำหน่ายท่อสแตนเลส
  • ตัวแทนจำหน่ายฟิลเตอร์ (Filter)

  • ตัวแทนจำหน่ายฝาถังสแตนเลส (Manholecover) มีทั้งแบบทรงกลม แบบวงรี แบบสี่เหลี่ยม รวมถึงแบบเฟรชเชอร์ (Flasher)ฝาที่ใช้ระบบแรงดัน มี

  • จำหน่ายแบบ 304 และ 316L

  • ตัวแทนจำหน่ายไปท์แฮงเกอร์ (Pipe Hanger) ที่รองรับท่อสแตนเลส เรามีทั้งแบบกลม และแบบหกเหลี่ยม

  • ตัวแทนจำหน่ายข้อต่อ ข้องอ ข้อสามทาง (Fitting)จำหน่ายท่อสแตนเลส ท่ออ่อนสแตนเลส จำหน่ายท่ออ่อนสแตนเลสราคา ตัวแทนจำหน่ายท่ออ่อน
ตัวแทนจำหน่ายท่อสแตนเลส ตัวแทนจำหน่ายปั๊ม ท่ออ่อน ท่อสแตนเลส ปั๊ม


สนใจติดต่อ
ลีน็อกซ สแตนเลส สทีล บจก.
โครงการบิ๊กเกอร์แลนด์ มินิแฟคตอรี่ 55/46 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : +66 2150 1968
โทรสาร : +66 2150 1978
อีเมล : info@renoxss.com
www.renoxss.com
www.renoxssthailand.com
www.renoxss.co.th
renox.brandexdirectory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *